اطلاعیه

مدیریت اکتشافات ناحیه ای

دفتر امور اکتشافات ناحیه ای یکی از مدیریت های معاونت اکتشاف است از اهداف راهبردی این مدیریت تدوین، برنامه ریزی، اجرا، نظارت وکنترل طرحهای مختلف اکتشافی از مرحله پیجویی تا تفضیلی، تلاش برای استفاده بهینه از تکنولوژی های جدید و همچنین برنامه ریزی جهت جذب، تربیت و ارتقاء سطح علمی کارشناسان به منظور افزایش عملکرد و بهروری میباشد. این دفتر از  چهار گروه ذیل تشکیل  شده است.

_ گروه اکتشافات ژئوشیمیایی

_ گروه اکتشافات ژئوفیزیکی

_ گروه حفاری

_ گروه نقشه برداری

از مهم ترین برنامه های دفتر امور اکتشاف ناحیه ای میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تولید داده های ژئوشیمیایی پایه در مقیاس های مختلف (شناسایی، پیجویی و حتی بزرگ مقیاس) به منظور شناسایی و معرفی پتانسیل های معدنی در سطح کشور.
  • انجام اکتشافات ژئوفیزیکی در مقیاس بزرگ به منظور تعیین موقعیت مکانی مواد معدنی و ساختارهای زمین شناسی در جهات عمقی و جانبی.
  • حفر ترانشه، چاهک، گمانه و ... به منظور دست یابی به مواد معدنی، آب، ژئوتکنیک، مخاطرات و سایر اهدافی که در علوم زمین دنبال می شود.
  • تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی - معدنی در مقیاس های مختلف در چهارچوب مطالعات زمین شناسی و معدنی.
  • همکاری با بخشهای مختلف سازمان زمین شناسی در کشف ذخایر معدنی و مطالعات زمین شناسی از جمله اکتشاف آب ، مطالعه کارست، فرونشست ،باستان شناسی ،کارهای ژئوتکنیکی کشف گسلهای پنهان، ضخامت آبرفت و غیره.
  •  ارائه ذخایر ژئوشیمیایی، تهیه نقشه ای پایه بزرگ مقیاس جهت تهیه انواع نقشه ها و خدمات مهندسی.
  • آموزش و ارتقا سطح علمی کارشناسان، دانشجویان و بخش خصوصی در قالب دوره آموزشی و کار آموزی و معرفی توان علمی و دستگاهی مدیریت
  • کشف ذخایر پنهان با استفاده از داده های ژئوشیمی، ژئوفیزیک و همکاری با مدیریت ژئومتکیس و ژئوفیزیک هوایی